rate-reciclare-deseuriDin raportul Agenției Europene de Mediu pe 2015 aflăm că România se afla la finalul clasamentului privind reciclarea deșeurilor municipale în anul 2012. Pe poziții inferioare țării noastre se situează Turcia, Muntenegru, Serbia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vezi figura 1 – Foto Hotnews).
Totuși, dacă ne raportăm la anul 2004 când rata de reciclare a deșeurilor municipale în România era de 1%, putem afirma că țara noastră a înregistrat o creștere, mică ce-i drept, dar totuși este o evoluție pozitivă. Astfel în 2012 această rată a ajuns la 4,5%, deci în 8 ani a crescut cu 3,5%.
Dacă raportăm rezultatul de mai sus la obiectivele setate în Hotărârea 870/2013 (privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020), conform căreia România trebuie să atingă până în anul 2020 o rată de reciclare a deșeurilor municipale de 50% și de 70% pentru deșeurile din construcție și demolare, creșterea menționată este insignifiantă.
În alți 8 ani (2012 – 2020) este necesar ca țara noastră să fi făcut și să facă modificări radicale la niveluri înalte pentru atingerea obiectivelor. Este totuși o diferență de 45,5 % de recuperat într-o perioadă extrem de scurtă.
În fig. 1 se pot observa diferențele majore în ceea ce privește situația reciclării deșeurilor între țara noastră și alte state din Europa. Spre exemplu Germania se situează pe primul loc al clasamentului, cu aproximativ 70%, urmată de Austria cu până în 60%, Belgia – puțin peste 55% și Elveția cu aproximativ 50%. Vecini noștri din Ungaria și Bulgaria sunt considerabil mai dezvoltați decât noi din acest punct de vedere având o rată de reciclare a deșeurilor de 30%.

De ce situația în România este atât de puțin evoluată în ceea ce privește reciclarea? Putem emite ipoteze precum: lipsa coerenței în aplicarea legislației în domeniu, lipsa fondurilor necesare procesării resturilor menajere și de alt tip, o educație deficitară la nivel de populație și lista poate continua.